työnohjaus, koulutus ja konsultaatiopalvelut

-Lämmöllä ja ammattitaidolla-

Tutkimusten mukaan vahvat sosioemotionaaliset taidot erottavat erinomaiset ammattilaiset keskinkertaisista, mutta ne ovat välttämättömiä kaikille vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille.  Easel ® tarjoaa tutkitusti vaikuttavan työmuodon ja prosessin niiden tietoiseksi vahvistamiseksi. Tavoitteenamme on erityisesti tutkia työelämässä vaikuttavia vuorovaikutusilmiöitä työntekijän, organisaation ja asiakkaan näkökulmista.  Lisääntynyt ymmärrys ihmisten välisistä dynamiikoista myös biologisina ilmiöinä mahdollistaa entistä laadukkaampien palveluiden ja työn tuottamisen sekä näkyy lisääntyneenä työhyvinvointina.   

Kenelle työskentelymme sopii? 

Työskentelymme sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan omaa vuorovaikutustaan ja saamaan lisää tietoa ihmisten ja eläinten sosiaalisesta maailmasta ja jotka haluavat saada työkaluja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työelämässä.   Asiakkaitamme voivat olla esimerkiksi sote-alan työntekijät, varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnat, sijaisperheet, lastensuojelulaitokset ja vaikkapa GreenCare-yrittäjät. 

Työnohjaajamme Katja

 

Katjalla on ammattipätevyys ja pitkä työkokemus lastensuojelun eri osa-alueista. Hän on toiminut lastensuojelulaitostyössä, ja hänellä on kokemusta perhetyöstä, lastensuojelun ammattilaisten ja työyhteisöjen työnohjaamisesta sekä nuoriso- ja perhepsykoterapiasta. Katja on työuransa aikana toiminut ohjaajana, yrittäjänä ja esimiehenä. Hän on lisäksi soveltanut GreenCare-yrittäjyyttä ja Easel ®-menetelmää kaikissa näissä rooleissa. Katso myös hänen sähköinen CV:nsä http://prezi.com/9-tu_kff2mmv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Katja.jpg

Easel ®Coach -työnohjaus

Easel ®Coach -työnohjaus vahvistaa osallistujan omia tunnetaitoja sekä antaa työkaluja ja tukea oman työn tutkimiseen ja opitun liittämiseen osaksi omaa ajattelua ja työtapaa. Työnohjauksella tarkoitamme tässä yhteydessä ammatillista, tavoitteellista ja dialogista yhteistyötä työn laadun, työyhteisön ja työntekijöiden hyväksi.  

Prosessin aikana ohjattava/ohjattavat 

 • lisäävät tiedollista osaamistaan ihmisyyden perusilmiöistä, tarpeista ja vuorovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksista 

 • lisäävät tiedollista osaamistaan stressistä 

 • lisäävät tiedollista osaamistaan lasten ja nuorten sekä perheiden psykososiaalisista kehitysvaiheista ja niiden pulmakohdista  

 • oppivat lisää psyykkisen tasapainon ja hyvinvoinnin tekijöistä  

 • tulevat tietoisimmiksi oman perustehtävänsä tavoitteista ja mahdollisuuksista. 

 • lisäävät itsetuntemustaan, tunteidensäätelykykyään sekä ymmärrystään omista reaktioistaan ja niiden vaikutuksesta toisiin  

 • lisäävät sosiaalista tilannetajuaan ja empatiakykyään sekä taitojaan ohjata haastavia vuorovaikutustilanteita rakentavaan suuntaan  

 • vahvistavat omia terveitä rajojaan ja herkkyyttään opettaa terveitä rajoja ja toisten rajojen kunnioittamista  

 • hienosäätävät kykyään kuulla toisten viestejä niin kuin he ne tarkoittavat 

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut 

 

Kotatulen tilalla tarjoamme tilauskoulutuksia ja konsultaatiota yrityksille ja yhteisöille sekä Easel ®Ohjaaja -koulutuksia yhteistyössä Easeltraining Oy:n kanssa. 

   

Palvelun yleiset tavoitteet 

 • ammatillinen kehittyminen 

 • GreenCare-ajattelun syventyminen 

 • tiedon lisääntyminen sosiaalisesta neurotieteestä ja stressin säätelyn mekanismeista 

 • oman vuorovaikutustyön vahvistuminen 

 Koulutuksissamme osallistujat mm. 

 • saavat  keskeistä tietoa stressin vaikutuksista oppimiseen ja käyttäytymiseen (myös eläinten kohdalla)  

 • tulevat tietoisemmaksi omasta vaikutuksestaan yhteisön ilmapiiriin, toimintakulttuuriin ja kaikkien hyvinvointiin 

 • voimaantuvat ja jaksavat itse entistä paremmin  

 • saavat lisää tietoa GreenCare-toiminnasta, sen periaatteista ja luonnon hyvinvointivaikutuksista.  

 

Prosessin aloitus ja peruutusehdot
 

Ensimmäisellä tapaamisella tai tilausvaiheessa sovitaan työskentelyn kestosta, turvallisuussäännöistä sekä määritellään tavoitteet.  Työnohjaussopimus tehdään määräajaksi, ja sen etenemistä arvioidaan vähintään puolen vuoden välein. 

 

Työnohjaaja vastaa ohjauksen/koulutuksen sovitusta etenemisestä.  Ohjattava sitoutuu ohjaukseen ja ilmoittaa mahdollisesta poissaolostaan sähköpostitse ohjaajalle. Mikäli sovittu työskentely joudutaan siirtämään, pyritään uusi aika järjestämään kohtuullisessa ajassa.  Sovittujen tapaamisten peruutuksesta laskutetaan 50 % tapaamisen hinnasta, mikäli peruutus tehdään kolme päivää ennen sovittua tapaamista. Tätä myöhäisemmistä peruutuksista laskutetaan 75 % sovitusta tapaamisesta. Peruuttamattomasta ajasta laskutetaan 100 %. 

Työskentely voi tapahtua Kotatulen tilalla asiakkaan kanssa sovittuina aikoina, jolloin siihen voidaan liittää kokemuksellisia harjoituksia luonnossa ja eläintyöparien kanssa. Voimme työskennellä myös asiakkaan omassa toimintaympäristössä, jolloin veloitamme lisämaksua 0,43 e/km. 


 

Tarjouspyynnöt ja lisätiedot: Katja Kiuru +358401741940 tai katja@kotatuli.fi