meistä

missio ja arvot

Ihmisen hyväksi - luonnollisesti 
Yrityksemme on toukokuussa 2017  perustettu pienen perheen monitoimiyhteisö.  
Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme turvallisia, eettisiä kokemuksia, oppimisen iloa ja haasteita. Toivomme kaikille paljon onnistumisen hetkiä sekä aitoja kohtaamisia ja mahdollisuuksia kulkea uusiin maisemiin. Kuljemme rinnalla työhön, harrastamiseen tai ihmissuhteisiin liittyvissä tienhaaroissa ja elämänvaiheissa. 
 
Työskentelymme perustuu vaikuttavaksi todettuun teoriatietoon ja ammatilliseen osaamiseen ihmisten ja eläinten sosiaalisesta maailmasta. Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että hyvinvointi syntyy ensisijaisesti turvallisuudentunteen rakentumisesta ja selkeistä rajoista, vastuun kantamisesta yhteisestä hyvinvoinnista sekä perustehtävän kunnioituksesta.  Arvomaailmassamme kaikella olevalla on sama arvo ja meillä kaikilla on lupa kasvaa, kehittyä ja tulla omaksi itseksemme, saavuttaa oma kehityspotentiaalimme. Tahdomme omalta osaltamme lisätä ihmisten ja eläinten hyvinvointia ja mahdollisuuksia toimia oman elämänsä subjektina luontoa ja toisia arvostaen.

Easel®

 

Viitekehyksemme  Easel ®, Experiential Social Emotional Learning and Therapy, on monitieteellinen ja integratiivinen, vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle perustuva tunnetaito-ohjauksen, terapian ja työnohjauksen työmuoto.  Easel® jalkauttaa sosiaalista neurotiedettä ja lähitieteitä arkeen sekä kokoaa tutkitusti vaikuttavien terapiasuuntausten ja pedagogiikan keskeisiä elementtejä yhteen. Työmuoto on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän, koulumaailman ja perheiden tarpeisiin. Easel® Ohjaajien tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden vuorovaikutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä hyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla. Lisätietoja www.easeltraining.fi

GreenCare

 

GreenCare tarkoittaa tavoitteellista, ammatillista ja vastuullista työtä, jonka tavoitteena on tarjota luontoympäristön ja ryhmän avulla kokemuksellista oppimista, virkistystä tai kuntoutusta.  

Keskeisen perustan kaikelle GreenCare-toiminnalle muodostaa ekopsykologia. Se on alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty psykologisen teorian ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta luontoa. Tällöin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi (tai pahoinvointi) ovat yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena on ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. www.gcfinland.fi

Kotatuli on Green Care Finland ry:n jäsenyritys.

meidän lauma