Easel ®

Vuorovaikutuksellinen luontotoiminta

’Kun etsit hyvää toisista, löydät parhaat puolet itsestäsi.’’ 

 – M. Welsh 

Mitä on vuorovaikutuksellinen luontotoiminta Kotatulen tilalla? 

Luontotoimintamme on lyhyesti tiivistettynä uuden oppimista ja voimauttavia kokemuksia luontoympäristössä. Työskentelymme yleisinä tavoitteina on lisätä  itsetuntemusta ja -hallintaa, sosiaalista tilannetajua sekä vastuullista päätöksentekoa. Yhdessä toisten kanssa harjoitellaan tunnesäätelyä ja vuorovaikutustaitoja sekä opitaan kuuntelemaan itseään ja toisia ja olemaan aidosti läsnä. Samalla pyritään löytämään ilon ja kauneuden kokemuksia.   

Tilalla työskentelee työssään viihtyviä ja siihen koulutettuja hevosia ja koiria sekä sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökunnalla on pitkä kokemus erityisesti tunne-elämän pulmien kanssa kamppailevien nuorten rinnalla kulkemisesta. 

Kenelle työskentelymme sopii? 

Luontotoimintaan ovat tervetulleita kaikki lapset, nuoret ja aikuiset, jotka kokevat eläin- ja luontoavusteisen työskentelyn mieleiseksi. Työskentelymme sopii erityisesti heille, joiden voi olla vaikea keskittyä tavanomaisemmissa toimintaympäristöissä tai jotka haluavat harjaantua vuorovaikutustaidoissa ja itsesäätelyssä tai vaikkapa kokea elvyttäviä kokemuksia yhdessä luonnossa liikkuen. Toimintaa voidaan toteuttaa sekä yksilötapaamisissa että ryhmässä tapahtuvassa työskentelyssä. Voimme joustavasti ja luovasti muokata tapaamisia prosessin ja asiakkaan tarpeiden mukaan.  

Työskentelyn aloitus ja peruutusehdot 

Ensimmäisellä kerralla sovitaan työskentelyn kestosta, turvallisuussäännöistä sekä määritellään tavoitteet. Sopimus tehdään määräajaksi ja sen etenemistä arvioidaan vähintään puolen vuoden välein. Ohjaaja vastaa prosessin etenemisestä Easel®-ohjauksen periaatteiden mukaisesti. Ohjattava sitoutuu ohjaukseen ja ilmoittaa mahdollisesta poissaolostaan sähköpostitse tai puhelimitse ohjaajalle. Mikäli sovittu tapaaminen joudutaan siirtämään, pyritään uusi aika järjestämään kohtuullisessa ajassa. Sovittujen tapaamisten peruutuksesta laskutetaan 50 % tapaamisen hinnasta, mikäli peruutus tehdään kolme päivää ennen sovittua tapaamista. Tätä myöhäisemmistä peruutuksista laskutetaan 75 % sovitusta tapaamisesta. Peruuttamattomasta ajasta laskutetaan 100 %

Tarjouspyynnöt ja lisätiedot: Katja Kiuru +358401741940 tai katja@kotatuli.fi